V8매니아 로고
V8 Mania 자료실 커뮤니티 오픈마켓

V8 갤러리

카마로ss(V8매니아)동호회와 관련된 사진 자료를 공유합니다.

Home > 자료실 > V8 갤러리

패드분진 심하긴하네요 V8 갤러리 -카마로ss동호회
패드분진 심하긴하네요
문지훈(율이아빠)  |  조회수 :7504  |  2023-04-21 (19:28)

안녕하세요

앞 하드론맥스
뒤 페로도우노

조금만타도 휠이 다 덮혀버리네요ㅋㅋㅜㅜ

  • 김상필(서해)  |  2023-04-22 01:52
고성능일수록 분진과 고성은 어쩔수 읍는거 같아여 ㅎㅎㅎ
  •  문지훈(율이아빠)  |  2023-04-22 17:09
       리어도 맥스가 나왔으면 좋겠습니다 ㅜㅜAwesome♥+0

김태우(우마로) I 조회:12 I 2023-10-01 (22:00)


안녕하세요~ [3]
Awesome♥+0
김태우(우마로) I 조회:12

2023-10-01 (22:00)

Awesome♥+0

이준형(준자) I 조회:50 I 2023-09-24 (19:47)


이번에 새로가져왔습니다~^^ [4]
Awesome♥+0
이준형(준자) I 조회:50

2023-09-24 (19:47)

Awesome♥+1

최준(준초이) I 조회:7530 I 2023-09-21 (18:22)


잼있는녀석 [2]
Awesome♥+1
최준(준초이) I 조회:7530

2023-09-21 (18:22)

Awesome♥+0

배준석(카미로) I 조회:7507 I 2023-07-20 (15:49)


안녕하세요~ [5]
Awesome♥+0
배준석(카미로) I 조회:7507

2023-07-20 (15:49)

Awesome♥+3

김도영(SunShine) I 조회:7513 I 2023-07-13 (08:17)


둘이 합쳐 2000마력 오버 [3]
Awesome♥+3
김도영(SunShine) I 조회:7513

2023-07-13 (08:17)

Awesome♥+0

구본민(구본민) I 조회:7509 I 2023-06-26 (14:28)


역시 예쁩니다 [3]
Awesome♥+0
구본민(구본민) I 조회:7509

2023-06-26 (14:28)

Awesome♥+0

김덕우(가즈악) I 조회:7508 I 2023-06-25 (16:03)


보기 어려운 은마로 [6]
Awesome♥+0
김덕우(가즈악) I 조회:7508

2023-06-25 (16:03)

Awesome♥+0

김우준(마로카) I 조회:7507 I 2023-06-16 (16:39)


앞태 검마로 [1]
Awesome♥+0
김우준(마로카) I 조회:7507

2023-06-16 (16:39)

Awesome♥+0

김우준(마로카) I 조회:7505 I 2023-06-16 (16:35)


검마로입니다
Awesome♥+0
김우준(마로카) I 조회:7505

2023-06-16 (16:35)